Algemene Voorwaarden RETAIL klanten

 

De kortingscode die U ontvangen heeft is persoonlijk en mag niet worden doorgegeven.

U beschikt over een btw-nummer, de aankoop van banditz is enkel bestemd voor verkoop in de door U opgegeven winkel of online webshop. Doorverkoop is niet toegestaan.

Verkoop van Banditz zijn minimaal €3 euro. 

U mag alle teksten en afbeeldingen van Banditz gebruiken zonder eerst toestemming te vragen.

Banditz worden verkocht onder de naam 'Banditz'

 

U aanvaardt uitdrukkelijk dat de voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk van toepassing zijn van zodra u (door het plaatsen van een bestelling) aangeeft gebruik te willen maken van de Toepassingen om producten van Banditz aan te kopen. Aangezien u beroepsmatig actief bent kan u niet aanzien worden als een consument in het kader van de wetgeving.

 

Banditz behoudt zich het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing indien de voorwaarden niet worden nagekomen. 

 

 De identificatiegegevens:

Greatif art Vof

Kiezelstraat 3

3730 Hoeselt

Belgie
0032471718433 

Kathleenvertessen@hotmail.com
Btw-identificatienummer: BE0698953393

 

Betaling:

U ontvangt de facturen digitaal en 1 bij het pakketje.

Voorlopig betaald U geen BTW. Deze regelgeving zal eind 2021 veranderen. De aankoopprijs blijft hetzelfde enkel wordt 21% extra aangerekend. Verzendkosten blijven €8.99 voor Belgie, €10 voor nederland.

 

Levering:

1. De door Banditz vooropgestelde data voor levering zijn niet bindend maar louter richtinggevend. Een vertraging in levering geeft u geen recht om de bestelling te annuleren. 

2. Bij de levering dient u de geleverde zaken onmiddellijk grondig na te zien. U wordt geacht de producten van banditz in goede staat te hebben ontvangen. Indien niet heeft U 5 dagen om dit te melden.

3. De goederen worden bovendien steeds uitsluitend op uw risico vervoerd. Ook het feit dat het een franco-levering betreft of dat Banditz welbepaalde instructies geeft aan de vervoerder, doet hieraan geen afbreuk.

Eenmaal het pakket overgedragen is aan de pakjesdienst hebben wij geen controle meer over de levertermijn.

Bestelling wordt door Bpost geleverd na handtekening van de consument. Na bestelling wordt het pakketje binnen de 3 dagen verzonden, tenzij op voorhand anders aangegeven.

4. De leveringskosten vallen ten laste van de koper en zullen ook steeds meegedeeld worden tijdens de bestelling.

5. Bij het opgeven van een foutief leveradres door de klant, waarna het pakket na verzending terug bij Banditz aankomt, worden extra verzendkosten aangerekend voor het opnieuw verzenden van het pakket.

 

Aansprakelijkheid:

Gelet op de aard van de door Banditz geleverde producten en hun productie in grote hoeveelheden, kunnen afwijkingen in afmetingen, tinten, kleuren en afwerking geenszins als gebrek in een geleverde zaak worden beschouwd. Voormelde afwijkingen en bewerkingen worden door u steeds vanaf hun ontstaan onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk aanvaard.

 

Klachten:

Klachten over foutieve of gebrekkige leveringen worden enkel aanvaard binnen de 5 werkdagen na Besteldatum/factuurdatum via email. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

het banditzteam heet je van harte welkom!